കേരള കള്‍ചറല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയ്ക്ക് നവസാരഥികള്‍

വാന്‍കൂവര്‍: കേരള കള്‍ചറല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയുടെ 2022 കാലയളവി ലേയ്ക്കുള്ള ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു . സോള്‍വിന്‍ ജെ കല്ലിങ്കല്‍…