ഫോമാ ഹെല്‍പ്പിങ് ഹാന്റിന്റെ കാര്യണ്യ സ്പര്‍ശത്തില്‍ നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി നിധിന്‍ – (സലിം ആയിഷ: ഫോമാ പി ആര്‍ഒ)

വൃക്കമാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ആവശ്യമായ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനു നിഥിന് കൈത്താങ്ങുമായി ഫോമാ ഹെല്പിങ് ഹാന്റ്. ഹെല്‍പ്പിംഗ് ഹാന്റിലൂടെ കാരുണ്യ മനസ്കരായ അഭ്യുദയ കാംഷികള്‍ നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ നിഥിന് കൈമാറി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ സാധാരണ കുടുംബത്തില്‍ പെട്ട നിഥിന്റെ വൃക്കകള്‍ തകരാറിലായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സകള്‍ക്കാവാശ്യമായ ധനം കണ്ടെത്തുക... Read more »