ചിരട്ടപ്പാല്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് റബര്‍ വിപണി തകര്‍ക്കാന്‍ ആസൂത്രിത അണിയറ നീക്കം : ഇന്‍ഫാം

കോട്ടയം: ചിരട്ടപ്പാല്‍ അഥവാ കപ്പ് ലമ്പ്‌ന് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് നിശ്ചയിച്ച് വന്‍തോതില്‍ അനിയന്ത്രിതമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് റബര്‍ വിപണി തകര്‍ക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കം…