പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ഇടപെടൽ ദുബായിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രാവാസി നാടണഞ്ഞു -പി പി ചെറിയാൻ (ഗ്ലോബൽ മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ )

ദോഹ :മൂന്ന് വർഷമായി നാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ ദുബായിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയും 9 മാസത്തോളം ആയി…