അട്ടപ്പാടിമേഖലയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തു നല്‍കി.

ശിശുമരണങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുള്ള അട്ടപ്പാടിയിലെ ഊരുകളിലും, ഷോളയാര്‍ കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലും, അട്ടപ്പാടി ട്രൈബല്‍ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലും സന്ദര്‍ശനം നടത്തുകയും, ഊരുനിവാസികളുമായും, ജനപ്രതിനിധികളുമായും, ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുമായും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവിധ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കത്താണു രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നല്‍കിയത്. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഇവയാണ്: 1. അട്ടപ്പാടിയുടെ... Read more »