പൊന്നാനി നഗരസഭയിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കായി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമൊരുങ്ങുന്നു

മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി മനോരോഗികൾക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമൊരുക്കാൻ പൊന്നാനി നഗരസഭ ഒരുങ്ങുന്നു. പൊന്നാനി നഗരസഭയുടെയും, ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമാക്കി…