അനുതാപം- ഉപവാസത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയേണ്ട ചൈതന്യം – പി പി ചെറിയാൻ

ഫെബ്രുവരി 19 ഞായർ മുതൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ സമൂഹം അമ്പതു ദിന വലിയ നോംമ്പാചരണത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈസ്ററിനു തൊട്ടുപിറകിലുളള 50…