ബേക്കൽ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിൽ റോബോട്ടുകൾ താരമാകുന്നു

കാസറഗോഡ് :  ബേക്കൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവലിലെ റോബോട്ടിക് ഷോയായ ‘ഹലോ ബോട്ട്സ് 22’ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. റോബോട്ടുകളുടെ ഉപയോഗം സാധാരണ…