ന്യൂമോണിയയ്‌ക്കെതിരെ സാന്‍സ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും : മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

ഓരോ ശ്വാസവും വിലപ്പെട്ടത്: നവംബര്‍ 12 ലോക ന്യൂമോണിയ ദിനം തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂമോണിയയ്‌ക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് സാന്‍സ് (SAANS) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ…