ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ശാന്തി ഝാ ജൂനിയര്‍ ഫെലോഷിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

കൊച്ചി: സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇന്നൊവേഷന്‍ ആന്റ് സോഷ്യല്‍ എന്റര്‍പ്രണര്‍ഷിപ്പിന്റെയും ഝാ ഗ്രൂപ്പിന്റേയും സഹകരണത്തോടെ ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ 100 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ശാന്തി ഝാ…