ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനത്ത് സൗരോർജ വൈദ്യുത പ്ലാന്റ്

കൊച്ചി: ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ആസ്ഥാന മന്ദിരമായ ആലുവയിലെ ഫെഡറല്‍ ടവേഴ്‌സില്‍ 100 കിലോവാട്ട്‌സ് പീക്ക് ഉത്പാദന ശേഷിയുള്ള സൗരോര്‍ജ്ജ പ്ലാന്റിനു…