തൊഴിലാളി ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്‌കാരം നേടിയവരെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു

തൊഴിലാളി ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്‌കാരം നേടിയവരുടെ ജീവിതത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ‘മികവ്’ പുസ്തകം തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഓരോ തൊഴിലും മഹത്വമുള്ളതാണെന്നും മികവ് പുലർത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അംഗീകാരം നൽകുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രചോദനമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അസംഘടിത മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച... Read more »