ലൈഫ് മിഷന്‍ കോഴയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായി – പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്‌

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാക്കൗട്ട് പ്രസംഗം. അഴിമതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ പൊള്ളുന്നതെന്തിന്? മന്ത്രിമാര്‍ നിയമസഭ തടസപ്പെടുത്തുന്നത് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യം. അടിയന്തിര പ്രമേയ നോട്ടീസ്…