വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ധനസഹായം നൽകി

വലപ്പാട് : മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷനും ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഓഫ് വലപ്പാട് എക്സലും സംയുക്തമായി തൃശ്ശൂർ സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ്സ്…