യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അനുശോചിച്ചു

സിനിമയിലും ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ജനങ്ങളെ ഒരുപോലെ ചിരിപ്പിച്ച ഇന്നസെന്റിന്റെ വേർപാടിലൂടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മഹാനടനെയും നല്ലൊരു മനുഷ്യസ്നേഹിയെയുമാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് യുഡിഎഫ്…