ആഗോള കാര്‍ഷിക വിപണിക്ക് വാതില്‍ തുറന്ന് കേന്ദ്രബജറ്റ് കര്‍ഷക പ്രതീക്ഷകള്‍ അട്ടിമറിച്ചു : അഡ്വ.വി.സി.സെബാസ്റ്റ്യന്‍

കൊച്ചി: ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ കര്‍ഷകന്റെ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും അട്ടിമറിച്ച കേന്ദ്രബജറ്റ് നിരാശാജനകമാണെന്നും ബജറ്റ്പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ഗ്രാമീണ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രായോഗിക തലത്തില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കില്ലെന്നും ആഗോള…