ഫോമാ പ്രസിഡന്റ് ജേക്കബ് തോമസിന്റെ കേരളാ സന്ദര്‍ശനം വന്‍ വിജയം

തിരുവനന്തപുരം : ഫോമയുടെ പ്രസിഡന്റായതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ കേരളാ സന്ദര്‍ശനം വന്‍ വിജയം, വരുന്ന രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ഫോമയുടെ കേരളത്തില്‍ വച്ച്…