ഈ ഓണം മഞ്ജു വാര്യർക്കൊപ്പം: “മഞ്ജുഭാവങ്ങളു”മായി സീ കേരളം

കൊച്ചി: ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ കാഴ്ചക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനൽ സീ കേരളം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓണസമ്മാനമായി അതുഗ്രൻ   പരിപാടികളുമായെത്തുന്നു. സൂപ്പർ താരം…