വേൾഡ് മലയാളികൗൺസിലിന്റെ പതിമൂന്നാമത് ബൈനീയൽ കോൺഫറൻസിന് മെഗാ സ്പോൺസർ തോമാർ ഗ്രൂപ്പ് തോമസ് മൊട്ടക്കൽ

ഫിലാഡൽഫിയ: അമേരിക്ക റീജിയൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ പതിമൂന്നാമത് ബൈനിൽ കോൺഫറൻസിന് 2023 ഏപ്രിൽ 28 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക്…