വേദിക്ക് ഐഎഎസ് അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെബ്‌നാർ നവംബർ 19 20 തീയതികളിൽ

ഫിലാഡൽഫിയ:വേദിക് ഐ എ എസ് അക്കാദമി മലയാള മനോരമയുമായി സഹകരിച്ചു നവംബർ 19,20 തീയതികളിൽ വൈകിട്ട് 7 30ന്( ഇന്ത്യൻ സമയം)…