മകള്‍ക്കൊപ്പം- Help Desk 1800 425 1801

മകള്‍ക്കൊപ്പം; പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഓഫീസില്‍ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്ക് ആരംഭിച്ചു (ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍- 1800 425 1801). തിരുവനന്തപുരം:…