ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യമാണ് യോഗ: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്

                      അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ യോഗയിലൂടെ അതിജീവനം എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തി ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫൊക്കാന വുമൺസ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാർ സംസ്ഥാന... Read more »