യുക്രൈനിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗവർണർ സന്ദർശിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: യുക്രൈനിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗവർണർ ആരിഫ് ഖാൻ സന്ദർശിച്ചു. കേരള ഹൗസിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലെത്തിയാണ് ഗവർണർ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടത്. യുദ്ധം മൂലം ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതായും പ്രശ്‌നങ്ങളെ മനസ്സാന്നിദ്ധ്യത്തോടെ നേരിടാൻ കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ധൈര്യം പകരണമെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാവും പകലും ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു. കേരള ഹൗസ് റസിഡന്റ് കമ്മീഷണർ സൗരഭ് ജെയിനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave Comment