ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകള്‍ നിരോധിച്ചു

സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികളില്‍ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയില്‍ മെയ് രണ്ടാം പാദത്തില്‍ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നു ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വില്‍പ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു. ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവ തിരികെ വിതരണക്കാരന് നല്‍കി വിശദാംശങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോള്‍

അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ അറിയിച്ചു. മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്പാദകര്‍, ബാച്ച് നമ്പര്‍, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തില്‍.

Amitriptyline Tablets IP 25 mg, M/s. Kerala State Drugs and pharmaceuticals Ltd., MSP No.VII/623, Kalavoor P.O, Alappuzha-688 522, K5 1009, 04/2024.Amitriptyline Tablets IP 25 mg, M/s. Kerala State Drugs and pharmaceuticals Ltd., MSP No.VII/623, Kalavoor P.O, Alappuzha-688 522,K5 1008, 12/2023.Calcium and Vitamin D3 Tablets IP (Shircal), M/s. East African (India) overseas, I. Pharmacity, Selaqui, Dehradun-248 011 (U.K), CDT-082104, 07/2023.Aspirin Gastro-resistant Tablets IP 75 mg, M/s. Kerala State Drugs and pharmaceuticals Ltd., MSP No.VII/623, Kalavoor P.O, Alappuzha-688 522, ET 1019, 05/2023.Clopidogrel Bisulphate and Aspirin Tablets CLOPIREL-AP, Surien Pharmaceuticals (P) LTD, Kovur- Chennai-600 128, CAP-002, 02/2023.Cilnidipine Tablets IP 10mg, M/s. Ravian Life Science Pvt. Ltd, Plot No.34, Sector-8A, IIE, SIDCUL, Haridwar- 249 403, Uttarakhand, CDNT22001, 02/2024.Aceclofenac Tablets IP 100 mg. (Zadnac), M/s. Middle Mist Pharmaceuticals Pvt. Ltd, 1/230, Leelavathy Nagar, Chikkarayapuram,Chennai-69, MMPT2014, 09/2023.Telmisartan Tablets IP, TAMPS-40, M/s. Tychos Therapeuticals Pvt. Ltd, D.P.No.136, SIDCOInd Estate, Thirumudivakkam, Chennai 600 132, TCT20607, 02/2023.Clopidogrel Bisulphate Tablets IP 75mg, Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd 1199/3, Bhud, Baddi. Distt. Solan, H.P, India, TCPB-038, 09/2023.Clonazepam Tablets IP 0.5mg, M/s. Ravian Life Science Pvt. Ltd, Plot No.34, Sector-8A, IIE, SIDCUL, Haridwar- 249 403, Uttarakhand, CZNT 22001, 12/2023.Iron and Folic Acid Tablets IP (Small) (Iron 20mg and Folic Acid 100mcg), M/s. Nestor Pharmaceuticals Limited. 11 Western Extension Area, Faridabad – 121 001, India, FJTY-03, 03/2023.Metoprolol Succinate Extended Release Tablets IP 25mg (Rolbak- XL 25), M/s. MDC Pharmaceuticals Ltd, Unit II, Sai Road, Baddi-173 205, MTT-3807A, 11/2023.Oseltamivir Capsules IP 75 mg, M/s. Unicure India Ltd, Plot No. 46(B), /49B Vill. Raipur, Bhagwanpur, Roorkee, Dist. Haridwar, Uttarakhand, OS1CA007, 08/2023.Bimatoprost Ophthalmic Solution 0.03% w/v Sterile Ophthalmic Solution, M/s. Protech Telelinks, Mauza Ogli, Suketi Road, Kala Amb, Sirmour-173 030, OP442102A, 09/2023.Cilnidipine Tablets IP 20mg Clindinol 20, M/s. VIP Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Village Manpura, Tehsil Nalagarh Dist.Solan-174 101, (HP), India, CLDB21003, 09/2023.Novadex Tablets (Dexamethasone Tablets IP 0.5mg), Curis Life Sciences PvtLtd, PF-23, Sanand GIDC II, Ahmedabad, Sanand -382 110, T210198, 09/2024.

Leave Comment