ലഹരിമുക്ത കൊളവയല്‍. ലഹരി എന്ന വിപത്തിനെതിരായ പോലീസ് ആശയത്തിനൊപ്പം ഒരു നാടൊന്നിക്കുമ്പോള്‍ അത് സാമൂഹ്യവിപത്തിനെതിരായ പുതിയ പോരാട്ടവും മാതൃകയുമാകുന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി.വൈ.എസ്.പി പി.ബാലകൃഷ്ണന്റെ ആശയമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കൊളവയല്‍ എന്ന നാട് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും ശിഥിലമാക്കുന്ന ലഹരി എന്ന വിപത്തിനെ തുടച്ചുനീക്കാന്‍ ജനങ്ങളുമായി കൈകോര്‍ക്കുകയാണ് ‘ഒരു ക്ലീന്‍ കൊളവയല്‍’ പദ്ധതിയിലൂടെ ഹോസ്ദുര്‍ഗ് പോലീസും ജനമൈത്രി പോലീസും.
സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികള്‍ വ്യാപകമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ലഹരിപദാര്‍ഥങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം കൂടുതലായി നടക്കുന്ന ഹൊസ്ദുര്‍ഗിലെ കൊളവയലില്‍ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ലഹരി വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെയും യുവജന സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികള്‍, വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 300 പേര്‍ അടങ്ങുന്ന ഒരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ക്ലീന്‍ കൊളവയല്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ജനകീയ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ലഹരിമുക്ത പരിപാടിയുടെ തുടക്കം.

പദ്ധതി വിജയം കണ്ടു തുടങ്ങിയെന്നും ജനങ്ങളെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഒരു പ്രതിരോധ മാര്‍ഗം തീര്‍ക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതി എന്നും ഡിവൈഎസ്പി പി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. കൊളവയലിലെ ജനങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണപിന്തുണ പോലീസിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സംശയാസ്പദമായ ആളുകളെ കണ്ടാല്‍ ഉടന്‍ പോലീസിന് വിവരം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. വീടുകളില്‍ നേരിട്ട് ചെന്നുള്ള ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടിയായതിനാല്‍ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താഴെ തട്ടില്‍ എത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
മാതാപിതാക്കള്‍ വീടുകളില്‍ ഒരു സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും കുട്ടികളെ അവര്‍ അറിയാതെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ക്ലീന്‍ കൊളവയല്‍ പദ്ധതി മാതൃകയായി കണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗം വ്യാപകമായ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു

Leave Comment