എഐസിസി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ കൈപ്പറ്റണം

Spread the love

എഐസിസി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ കെപിസിസി അംഗങ്ങള്‍ നേരിട്ടെത്തി സംഘടന ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്നും കൈപ്പറ്റമെന്ന് ടി.യു.രാധാകൃഷ്ണന്‍ അറിയിച്ചു.

Author