എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എം. എൽ .എ ക്കെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ കെപിസിസിയുടെ അച്ചടക്ക നടപടി

Spread the love
ശ്രീ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എം. എൽ .എ  ക്കെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കെ. പി സി സി ക്ക് സമർപ്പിച്ച വിശദീകരണം പൂർണ്ണമായും തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് കെ പി സി സി ഉന്നതനേതൃത്യം  വിലയിരുത്തി. ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്തിയിട്ടില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി അനിവാര്യമാണെന്ന് പാർട്ടി കരുതുന്നു .
  ബഹു . കോടതിയുടെ ജ്യാമ്യ ഉത്തരവിൽ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ആനുകൂല്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും , നിയോജക മണ്ഡലം ജനപതിനിധി എന്ന നിലയിലും പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന അവകാശം നിലനിർത്തി, കെ പി സി സി അംഗം എന്ന നിലയിൽ കെ പി സി സി യുടെയും ഡിസിസി യുടെയും ദൈനംദിന പവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ആറ് മാസത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെപെന്റ് ചെയ്യുവാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആറ് മാസക്കാലം നിരീക്ഷണ കാലയളവായിരിക്കും. തുടർ നടപടി അതനുസരിച്ച് പാർട്ടി തീ രുമാനിക്കും.

Author