പദ്ധതികളുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണം : മുഖ്യമന്ത്രി

Spread the love

പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു പാളിച്ചകൾ കണ്ടെത്തി അന്വേഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതതു വകുപ്പിലെ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ന്യൂനത കണ്ടെത്തി പരഹരിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പദ്ധതികൾ ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് വേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ, കിഴക്കൻ മേഖല, കോട്ടയം ഓഫീസിൽ പുതുതായി post

നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിജിലൻസ് ബോധവൽക്കരണ വാരാചരണത്തിന്റെയും വിജിലൻസ് വകുപ്പിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ നിർമിതികളുടേയും ഉദ്ഘാടനവും മുഖ്യമന്ത്രി ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു.
വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ കോട്ടയം ഓഫീസിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സഹകരണ-സാംസ്‌കാരിക -രജിസ്‌ട്രേഷൻ വകുപ്പു മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഭരണതലത്തിൽ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനായെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ ഒരുപരിധിവരെ അഴിമതി കുറയ്ക്കാനായി എന്നും വി.എൻ. വാസവൻ പറഞ്ഞു. വിജിലൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കോട്ടയം ജില്ല സംസ്ഥാനതലത്തിൽ തന്നെ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് റൂമിന്റെ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു.

Author