ലാവേൺ & ഷെർലി’ നടി സിണ്ടി വില്യംസ് (75) അന്തരിച്ചു

Spread the love

‘ലാവർൺ & ഷെർലി’ എന്ന പരിപാടിയിൽ ഷെർലിയായി അഭിനയിച്ച സിണ്ടി വില്യംസ് ഒരു ചെറിയ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച മരിച്ചതായി അവരുടെ കുടുംബം അറിയിച്ചു.75 വയസായിരുന്നു
“ഞങ്ങളുടെ ദയയുള്ള, ഉല്ലാസഭരിതയായ അമ്മ, സിണ്ടി വില്യംസിന്റെ വിയോഗം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ദു:ഖം സമ്മാനിച്ചു. അവരെ അറിയുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷവും പദവിയുമാണ്. സിണ്ടി ഒരു തരത്തിലും സുന്ദരിയും ഉദാരമതിയും മിടുക്കിയും ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നർമ്മബോധവും തിളങ്ങുന്ന ആത്മാവും,” പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു
സംവിധായകൻ ജോർജ്ജ് ലൂക്കാസിന്റെ 1973 ലെ “അമേരിക്കൻ ഗ്രാഫിറ്റി”, 1974 മുതൽ സംവിധായകൻ ഫ്രാൻസിസ് ഫോർഡ് കൊപ്പോളയുടെ “ദി സംഭാഷണം” എന്നിവയിലും വില്യംസ് അഭിനയിച്ചു.

Author