സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പുത്തൻ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ

Spread the love

സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പുത്തൻ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ – 97 സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ, 3 റ്റിങ്കറിംഗ് ലാബുകൾ, 12 സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ തറക്കല്ലിടൽ എന്നിവയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം കണ്ണൂർ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഗവർമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *