അബോർഷൻ നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ഒക്‌ലഹോമ സുപ്രീം കോടതി – പി പി ചെറിയാൻ

Spread the love

ഒക്‌ലഹോമ സിറ്റി -ഒക്‌ലഹോമയിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം നിരോധിക്കുന്ന രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ഒക്‌ലഹോമ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു.

ഹൃദയമിടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഗർഭച്ഛിദ്രം നിരോധിക്കുന്ന സെനറ്റ് ബില്ലും മിക്ക കേസുകളിലും ഗർഭച്ഛിദ്രം നിരോധിക്കുന്ന ഹൗസ് ബില്ലും മുൻ തീരുമാനങ്ങളുമായി വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.ഒക്ലഹോമ കോൾ ഫോർ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് വി. ഡ്രമ്മോണ്ടിലെ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ, ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഗർഭം അവസാനിപ്പിക്കാൻ “അന്തർലീനമായ അവകാശം” ഉണ്ടെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി.

ഗവർണർ കെവിൻ സ്റ്റിറ്റ് ബുധനാഴ്ച ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു.

“ഒക്ലഹോമയിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള അവകാശം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒക്ലഹോമ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആക്ടിവിസത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തോട് ഞാൻ വീണ്ടും പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ വിയോജിക്കുന്നു. ഈ കോടതി ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ അമിതമായി ഇടപെടുകയും, നിയമനിർമ്മാണം റദ്ദാക്കാൻ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസ് റോവിന്റെ വിയോജിപ്പിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു, ‘ഈ വിഷയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യങ്ങളാണ്, അത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായി പരിഹരിക്കുന്നു.
“ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ, ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ പങ്ക് തുടരും. ഗർഭം ധരിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനും അമ്മയുടെ ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുടുംബത്തിന് അനുകൂലമായ സംസ്ഥാനമായി ഒക്ലഹോമ പ്രവർത്തിക്കും.
ഒക്‌ലഹോമ ഹൗസ് സ്പീക്കർ കെവിൻ മക്കാൾ, ആർ-അറ്റോകയും ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി:

“SB1503, HB4327 എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഒക്‌ലഹോമ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നത്തെ വിധിയിൽ ഞാൻ നിരാശനാണ്. ഗവർണർ ഒപ്പുവെച്ച ഈ നിയമത്തെ ഇരുസഭകളിലെയും ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും പിന്തുണച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും, ഹൗസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ ജനിക്കാത്തവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും എല്ലാ ജീവനും വിലമതിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം പിന്തുടരുമെന്നും ഒക്ലഹോമക്കാർക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയും.
ഹൗസിന്റെയും സെനറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിന് നന്ദി, ഒക്ലഹോമ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രോ-ലൈഫ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇന്നത്തെ വിധി അത് മാറ്റില്ല, ഒക്‌ലഹോമ സ്റ്റേറ്റിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായി ഞങ്ങൾ തുടരും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *