സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു

Spread the love

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ കാലടി മുഖ്യ ക്യാമ്പസിൽ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു. സർവ്വകലാശാലയിലെ രജിസ്ട്രാർ ഡോ. എം.ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഫലവൃക്ഷ തൈ നട്ട് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ. എസ്. എസ് കോ-ഓഡിനേറ്റർ ഡോ. സരിത ടി.പി, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരായ ഡോ. എം. ജെൻസി, ഡോ. കെ. എൽ പദ്മദാസ്, വോളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറി എൻ. ജെ. രശ്മി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. തുടർന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ക്യാമ്പസ് എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻ നിർത്തി എൻ. എസ്. എസ്. വളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമ്പസിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു.

ഫോട്ടോ അടിക്കുറിപ്പ്ഃ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ കാലടി മുഖ്യ ക്യാമ്പസിൽ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം രജിസ്ട്രാർ ഡോ. എം. ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഫലവൃക്ഷ തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ജലീഷ് പീറ്റർ

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ

ഫോൺ നം : 9447123075

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *