ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ആരംഭിച്ചു : മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

Spread the love

എറണാകുളം ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ആരംഭിച്ചു.

ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍

04842360802
7907642736

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *