ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഉദ്‌ഘാടനം – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *