ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ B2B, B2C ഓൺലൈൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് എക്സ്പോ സമാരംഭിച്ചുകൊണ്ട് MSME-കൾക്കുള്ള ഡിജിറ്റൽ അനുഭവം SMBXL മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

Spread the love

ഓൺലൈൻ B2B & B2C ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് എക്സ്പോ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് വ്യവസായത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ എക്സ്പോയാണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ, മെഡിക്കൽ സപ്ലൈകളിലെ 10+ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 1200-ലധികം വിതരണക്കാരും വ്യാപാരികളും നിർമ്മാതാക്കളും എക്‌സ്‌പോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.

· SMBXL-ന്‍റെ B2B, B2C ഓൺലൈൻ ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ എക്‌സ്‌പോ, മൊത്തത്തിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ, മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് വ്യവസായത്തിനും അസാധാരണമായ ബിസിനസ്, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

· സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SIDBI) B2B, B2C ഓൺലൈൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് എക്‌സ്‌പോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ/ക്രെഡിറ്റ് പിന്തുണ തേടുന്ന കമ്പനികൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നു.

· വർധിച്ച ഉപഭോക്തൃ ഇടപഴകൽ,കോസ്റ്റ്-ഇഫക്റ്റീവ്നസ്, മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്ന ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കൽ, മെച്ചപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് ഇമേജ്, ഉപഭോക്തൃ ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവ കൈവരിക്കാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ബിസിനസുകളെ എക്‌സ്‌പോ സഹായിക്കും.

· പങ്കെടുക്കുന്ന ബിസിനസുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ശ്രേണികളോടൊപ്പം അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഓൺലൈൻ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

· 3D മോഡലുകൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉപഭോക്തൃ ഇടപെടൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുകയും ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

· പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റാളിലും SMBXL ഒരു ലൈവ് ചാറ്റ് സെഷനും നൽകുന്നു. ഇത് സന്ദർശക നെറ്റ്‌വർക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനികളുമായി നേരിട്ടുള്ള ഇടപഴകലിനും സഹായകമാകും.

ഹൈദരാബാദ്, 24 ഏപ്രിൽ 2024: MSME-കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ സാങ്കേതിക കമ്പനിയായ SMBXL, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ B2B & B2C ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് എക്സ്പോ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ, മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള 1200+ കമ്പനികൾ എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകൾ 10-ലധികം വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ കോർപ്പറേറ്റ്, റീട്ടെയിൽ സാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ, ഡീലർമാർ, വ്യാപാരികൾ, ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികൾ എന്നിങ്ങനെ 5 ലക്ഷം നിർമ്മാതാക്കളെ ആകർഷിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഓൺലൈൻ B2B & B2C ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് എക്സ്പോ 2024 ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ ഏപ്രിൽ 28 വരെ നടക്കും. എക്‌സ്‌പോയിൽ വെർച്വൽ ഡെമോൺസ്‌ട്രേഷൻ സെഷനുകളും വെബിനാറുകളും ഉൾപ്പെടും, ഇതിലൂടെ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സന്ദർശകർക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പനികൾക്കും വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഓൺലൈൻ ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് എക്‌സ്‌പോയിൽ സ്‌മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (SIDBI) വെബിനാറുകളും ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെഷനുകളും ഉൾപ്പെടും. പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും ഇന്ത്യയിലെ SME-കൾക്ക് SIDBI നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകരാൻ ഇത് സഹായിക്കും. SME-കൾക്ക് SIDBI വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പിന്തുണാ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൈമാറുന്നതിനും/പങ്കിടുന്നതിനും ഇത് ഒരു ഫോറം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു ആവേശകരമായ സവിശേഷതയാണ്.

ഓൺലൈൻ B2B&B2C ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് എക്സ്പോ, പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും സൗജന്യമാണ്. പുതിയ വിപണികളിലേക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്കും തങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സാന്നിധ്യം വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ അവസരം ഈ ബിസിനസുകളെ സഹായിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 5 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് എക്‌സ്‌പോ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. MSME-കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, SMBXL ഒരു ആവേശകരമായ പുതിയ സവിശേഷത – 3D എക്സ്പോ പ്ലാറ്റ്ഫോം – സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായി സന്ദർശകർക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതും ആകർഷകവുമായ അനുഭവവും മികച്ചതും ലളിതവുമായ ഉപയോക്തൃ ഇൻറ്റർഫേസും നൽകുന്നതിലൂടെ സന്ദർശകരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അനുഭവം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ഓൺലൈൻ B2B&B2C ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് എക്‌സ്‌പോയുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ SMBXL സഹസ്ഥാപകയും ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുമായ പ്രീതി ഉബാലെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, “ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് കമ്പനികളിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്ന MSME-കളെ വിശാലവും കൂടുതൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നതുമായ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കാനാണ് ഓൺലൈൻ എക്സ്പോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റലായി വളരാൻ MSME-കളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഓൺലൈൻ എക്‌സ്‌പോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. തടസ്സമില്ലാത്തതും നൂതനവുമായ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ MSME-യുടെയും ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നിർമ്മാതാക്കൾ, ആരോഗ്യപരിപാലന വിദഗ്ധർ, പരിചരണം നൽകുന്നവർ, ഡോക്ടർമാർ, മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ, ഡീലർമാർ, വിതരണക്കാരും അവരുടെ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക്, ഡീലർ ശൃംഖല, പ്രധാന ഓഹരി ഉടമകൾ എന്നിവരുമായി മെഡിക്കൽ ഉപകരണ ദാതാക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഇത് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കും.”

പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ പ്രയോജനങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഓൺലൈൻ B2B & B2C ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് എക്സ്പോയെ SMBXL സൂക്ഷ്മമായി ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററുകൾ (BP, വെയിംഗ് മെഷീനുകൾ), മൊബിലിറ്റി എയ്ഡ്സ് (ലിഫ്റ്റ് ചെയറുകൾ, സ്ട്രെച്ചറുകൾ), സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ (അനലൈസറുകൾ, എൻഡോസ്കോപ്പുകൾ), പേഷ്യന്‍റ് കെയർ (ബെഡ് ലിനൻസ്, ശുചിത്വ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ), ഹോസ്പിറ്റൽ ഫർണിച്ചറുകൾ, സ്‌ക്രബുകളും അപ്പാരലും (PPE, കയ്യുറകൾ), എമർജൻസി സപ്ലൈസ് (ആസ്പിറേറ്ററുകൾ, നെബുലൈസറുകൾ), ഇംപ്ലാൻറ്റബിൾ ഉപകരണങ്ങൾ (കത്തീറ്ററുകൾ, സ്റ്റെൻറ്റുകൾ, വാൽവുകൾ), അണുബാധ നിയന്ത്രണം (സ്റ്റെറിലൈസറുകൾ, കൈ ശുചിത്വം, മാലിന്യ സംസ്കരണം) എന്നിങ്ങനെ 10 വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

മെഡിക്കൽ വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും വ്യാപാരികളിൽ നിന്നുമുള്ള വിലയേറിയ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപവും 3D അനുഭവവും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ്സിൽ ഇടപെടുന്ന, ഇന്ത്യൻ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ എക്സ്പോഷർ നൽകുന്നതിനും പുതിയ ബിസിനസ്സ് വഴികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും ആണ് ഓൺലൈൻ B2B & B2C ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് എക്സ്പോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ എക്‌സ്‌പോ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ MSME-കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന/റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, വ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാങ്കേതിക കൈമാറ്റങ്ങൾ, വിപണന ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമെ മികച്ച ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങളും അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ B2B+B2C ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് എക്സ്പോ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: https://expo.marketcentral.in/H2page

——————————————————————————————————————————

SMBXL-നെ കുറിച്ച്

MSME കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നൂതന ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷനുകൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക കമ്പനിയാണ് SMBXL. പ്രേമാനന്ദ് തുഡിയയും പ്രീതി ഉബാലെയും ചേർന്ന് 2018 ഡിസംബറിലാണ് SMBXL ആരംഭിച്ചത്.

സ്മോൾ ആന്റ് മീഡിയം ബിസിനസ് എക്സലൻസ് (SMBXL) എന്നത് അതിന്‍റെ സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ – മാർക്കറ്റ് സെൻട്രൽ വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ബിസിനസ് സേവനങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ-ആസ്-എ-സർവീസ് (SaaS) കമ്പനിയാണ്. വളർച്ചയ്‌ക്കായുള്ള കൺസൾട്ടേഷനും തന്ത്രങ്ങളും, അവരുടെ ഓമ്‌നി-ചാനൽ സ്‌ട്രാറ്റജി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കൽ, ബിസിനസ്സ് വികസനം വളർച്ചയ്‌ക്കായുള്ള കൺസൾട്ടേഷനും തന്ത്രങ്ങളും, അവരുടെ ഓമ്‌നി-ചാനൽ സ്‌ട്രാറ്റജി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കൽ, ബിസിനസ്സ് വികസനം, ഇൻവോയ്‌സിംഗ് മുതൽ ബില്ലിംഗ് വരെയും, സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്‌മെന്‍റ് മുതൽ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് വരെയുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സ്യൂട്ട്, എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

SMBXL-ന് അതിന്‍റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 900-ലധികം പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 65000-ലധികം ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട്. മെഷീൻ ടൂൾസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ്, റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ, FMCG, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ലെതർ സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയിലുടനീളമുള്ള വ്യാപാരികൾ, നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ എന്നിവർ ഈ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി റഫർ ചെയ്യുക: www.smbxl.com, www.marketcentral.in

മാധ്യമ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി ദയവായി ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടുക:

മാധ്യമ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി ദയവായി ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടുക:

താജ് ഖാൻ, ദി ഗുഡ് എഡ്ജ്

taaj@thegoodedge.com

+91 96766 78699

അസ്മിത മൗര്യ, ദി ഗുഡ് എഡ്ജ് asmita@thegoodedge.com

+91 86019 73150

REPO: SUCHITRA AYARE

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *