ഹൈസ്‌കൂള്‍,യുപി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 10,000 രൂപ വീതം സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുമായി ഇ-ദ്രോണ

യുപി, ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുമായി ഇ-ദ്രോണ  യോഗ്യത നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 10,000 രൂപ വീതം സ്കോളർഷിപ്പ്. കൊച്ചി : കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇ-ദ്രോണ ലേണിംഗ് പ്ലേറ്റ്ഫോം യുപി – ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി  10,000 രൂപയുടെ  സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും. വിശ്വശാന്തി ഫൗണ്ടേഷനുമായി  ചേർന്നാണ്  സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത്.... Read more »