ന്യൂയോർക്കിൽ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് 100 ഡോളർ സമ്മാനം!

ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന്  കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് 100 ഡോളർ നൽകുമെന്ന് മേയർ ബിൽ ഡി…