അനി ഗോപിനാഥ് ടെസ്റ്റ്ഹൗസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ സി.ഇ.ഒ

തിരുവനന്തപുരം: ടെക്‌നോപാര്‍ക്ക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ടെസ്റ്റിങ് കമ്പനിയായ ടെസ്റ്റ്ഹൗസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സി.ഇ.ഓ ആയി അനി ഗോപിനാഥ് ചുമതലയേറ്റു. കമ്പനിയുടെ…