വിമണ്‍ വിക്ടറി അവാര്‍ഡ് നേടിയ അമ്മു സഖറിയായെ അറ്റ്‌ലാന്റാ മലയാളികള്‍ ആദരിച്ചു

ഇന്ത്യയില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റാര്‍ അവാര്‍ഡും സീ ന്യൂസും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ‘വിമണ്‍ വിക്ടറി അവാര്‍ഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ അമ്മു സഖറിയായെ അറ്റ്‌ലാന്റാ മലയാളികള്‍,…