ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ ഗൗതം രാഘവനെ വൈറ്റ് ഹൗസ് പേഴ്‌സണല്‍ ചീഫായി ബൈഡന്‍ നിയമിച്ചു

വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഡി.സി: ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ വംശജന്‍ ഗൗതം രാഘവനെ പുതിയ വൈറ്റ് ഹൗസ് പേഴ്‌സണല്‍ ചീഫായി പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്‍ നിയമിച്ചു. കാതറിന്‍…