സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ധരിക്കാത്തതിന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പിഴ ചുമത്തി

ലംങ്കാഷെയര്‍: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യന്‍ വംശജനുമായ റിഷി സുനക്കിന് കാര്‍സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ധരിക്കാത്തതിന് പോലീസ് ടിക്കറ്റ് നല്‍കി. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്…