പൊതുവേദിയില്‍ ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയും രഹസ്യ ബാന്ധവമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി – പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കോഴിക്കോട് നല്‍കിയ ബൈറ്റ് (02/01/2023) ആര്‍.എസ്.എസും സി.പി.എമ്മും പിന്തുടരുന്നത് ഒരേ ഫാസിസ്റ്റ് ആശയങ്ങള്‍; കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ കുറിച്ച് ആര്…