അതിതീവ്ര വ്യാപനത്തിനെതിരെ സമഗ്ര പ്രതിരോധം – മന്ത്രി പി. രാജീവ്

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊവിഡ് അതിതീവ്രവ്യാപനത്തെ നേരിടാന്‍ സമഗ്ര പ്രതിരോധമാണ് പോംവഴിയെന്ന് ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള വ്യവസായ മന്ത്രി പി. രാജീവ്. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും…