ഡാളസ്സിലെ പെററ് സ്റ്റോറുകളില്‍ പട്ടി, പൂച്ച വില്പന നിരോധിച്ചു

ഡാളസ്: ഡാളസ്സിലെ പെറ്റ്‌സ്റ്റോറുകളില്‍ പട്ടികളുടെയും, പൂച്ചകളുടേയും (Puppies& Kittens) വില്പന നിരോധിച്ചു. ഡാളസ് സിറ്റി കൗണ്‍സില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ചു ഐക്യകണ്‌ഠേനയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്.…