മോക്ഡ്രില്ലിലൂടെ കാര്യക്ഷമതാ പരിശോധന

പ്രകൃതി ക്ഷോഭിച്ചു ; ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം കൊല്ലം: ഭൂമി എത്ര കുലുങ്ങിയാലും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ സുരക്ഷയൊരുക്കും ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ…