ഫോക്കാനയില്‍ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ മറിയാമ്മ പിള്ള അധ്യക്ഷയായ എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റി നിലവില്‍ വന്നു – ഫ്രാന്‍സിസ് തടത്തില്‍

ന്യൂജേഴ്‌സി: ഫൊക്കാനയില്‍ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവമുള്ള എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റി നിലവില്‍ വന്നു. ചില സമാന്തര സംഘടനകളില്‍ അടുത്ത കാലങ്ങളില്‍…