എഫ്.ഐ.എ. ചിക്കാഗോ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ദിനാഘോഷവും സ്ഥാനാരോഹണവും

ചിക്കാഗൊ: ചിക്കാഗൊ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ അസ്സോസിയേഷന്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷവും, ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചു. റിപ്പബ്‌ളിക്ക് ദിനാഘോഷ ചടങ്ങില്‍ യു.എസ്. കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളായ രാജാകൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി, ഡാനി ഡേവിഡ്, ബ്രാഡ് സ്്ക്കിനഡര്‍ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ചീഫ് ഗസ്റ്റായി ഇന്ത്യ മിഡ് വെസ്റ്റ്... Read more »

എഫ്.ഐ.എ. ചിക്കാഗോ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ദിനാഘോഷവും സ്ഥാനാരോഹണവും

ചിക്കാഗൊ: ചിക്കാഗൊ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ അസ്സോസിയേഷന്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷവും, ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചു. റിപ്പബ്‌ളിക്ക് ദിനാഘോഷ ചടങ്ങില്‍ യു.എസ്. കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളായ രാജാകൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി, ഡാനി ഡേവിഡ്, ബ്രാഡ് സ്്ക്കിനഡര്‍ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ചീഫ് ഗസ്റ്റായി ഇന്ത്യ മിഡ് വെസ്റ്റ്... Read more »