മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് പ്രശസ്ത പുരസ്‌കാരം : Jinesh Thampi

ന്യൂജേഴ്‌സി : അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ റീജനറോൺ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഫോർ സയൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച സയൻസ് ടാലെന്റ്റ് സെർച്ചിൽ ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ ബെർഗെൻ കൗണ്ടി…