ഫോമാ ഫൊക്കാന വേള്‍ഡ് മലയാളി.. ഇവര്‍ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ അണിനിരന്ന മാപ്പ് ഓണം

ഫിലഡല്‍ഫിയാ: ഫോമാ, ഫൊക്കാനാ, വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സില്‍ , െ്രെടസ്‌റ്റേറ്റ് കേരളാഫോറം ഐ എന്‍ ഓ സി ,ഐ ഒ സി…