പത്തനാപുരം ഗാന്ധി ഭവനിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് ഫോമയുടെ ഓണക്കോടിയും ഓണ സദ്യയും; കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരന്‍ പങ്കെടുക്കും. – സ്രലിം ആയിഷ : ഫോമാ പി ആര്‍ ഓ )

2021 ഓഗസ്റ്റ് 22 നു രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് പത്തനാപുരം ഗാന്ധി ഭവനിലെ ആയിരത്തിലധികം അന്തേവാസികള്‍ക്ക് ഓണക്കോടിയും, ഓണ സദ്യയും വിതരണം…